För företag och myndigheter

Köpvillkor

KÖPVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller när du för ett företags räkning (”Du”) gör en beställning via www.shop.silenta.se. Avtal ingås mellan dig och Silenta Informationssäkerhet AB, organisationsnummer 559067-8453 (”Silenta”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Silenta kan ses nedan. Villkoren är enbart tillämpliga för företag som gör beställningar via Sajten eller via Silentaskundtjänst och som kan uppvisa ett giltigt organisationsnummer.

För att kunna beställa på shop.silenta.se måste du ha ett giltigt organisationsnummer. Silenta förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga person-/företagsuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

PRISER

Priser anges i svenska kronor exklusive svensk moms om inget annat anges.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga enligt svensk lag. Vi säljer enbart till företag, stat, kommun, och landsting. Giltigt organisationsnummer erfordras

BESTÄLLNING

Ett avtal om köp ingås först när Silenta bekräftat din beställning och du mottagit ett ordererkännande från Silenta per e-post. Beställningsbekräftelsen som kommer i samband med orderläggning anses inte vara ett ordererkännande utan endast att vi mottagit din beställning.

Silenta Informationssäkerhet friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i shop.silenta.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

BETALNINGSALTERNATIV & -VILLKOR

Silenta.se erbjuder olika betalningsalternativ. Vi använder oss av faktura och kortbetalning för säker betalning.

Faktura till företag: Erbjuds till organisationer efter godkänd kreditkontroll. Betalningsvillkor 15 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 250 kronor samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan.

Faktura till stat, kommun, landsting: Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 250 kronor samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan.

Kortbetalning: Vi erbjuder kortbetalning med på Visa, Mastercard och American Express

FRAKTPRISER

Frakten är 100 kronor per order, oberoende hur mycket du beställer. Alla orders med ordervärde över 2500 koronor levereras fraktfritt.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Beställningar lagda på shop.silenta.se skickas normalt inom 3-5 vardagar.

Vid betalning mot faktura, så skickas ordern endast till företagets leveransadress som är registrerad hos bolagsverket.

Efter en order är lagd så bekräftas beställningen av Silenta Informationssäkerhet med en ungefärlig leveranstid. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Silenta Informationssäkerhets köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Silenta Informationssäkerhet per e-post.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Silenta Informationssäkerhets egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Silenta Informationssäkerhet ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Silenta Informationssäkerhet bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Silenta Informationssäkerhet ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Silenta tillämpar inte ångerrätt eller öppet köp vid försäljning till företag. Däremot har Du givetvis rätt att reklamera varor som blivit skadade under frakten. 

Det är därför lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Synliga skador anmäler du till speditören direkt vid godsets mottagande. Dolda skador anmäler du till speditören senast 7 dagar efter mottagande.  Vid reklamation skall kund kontakta Silenta Informationssäkerhet via epost [email protected] och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar. Det är din uppgift att kontrollera godset vid mottagande. 

Vid samtliga fall då en vara returneras till Silenta Informationssäkerhet skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Silenta Informationssäkerhet bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 250:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Silenta Informationssäkerhet förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

ÅNGERRÄTT

Företag, stat, kommun och landsting har ingen ångerrätt.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid reklamation där kund ej begär ny vara ska Silenta Informationssäkerhet återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

GARANTI

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

Ej utlösta paket returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 250 kr.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från shop.silenta.se skadas under transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Silenta Informationssäkerhets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Silenta Informationssäkerhet befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Se vår integritetspolicy på: https://silenta.se/integritetspolicy/

TVIST

Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.

ÖVRIGT

Silenta Informationssäkerhet förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Silenta Informationssäkerhet rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.


Kontaktuppgifter:

Om Silenta Informationssäkerhet AB med organisationsnummer: 559067-8453 

Företaget har sitt säte i Löddeköpinge. Företagets postadress är Kontorsvägen 12, 246 43 Löddeköpinge.

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.